Nowy standard domów jednoordzinnych - Active House

Standard Active House czyli Domy aktywne.

19 01 15 - 14:09 Użyte znaczniki: ,

Domy aktywne - Active houseSpecjaliści zrównowazonego rozwoju i efektywności energetycznej z całej europy opracowali nowy standard budowy domów jednorodzinnych - Active House. Standard staje się coraz bardziej popularny ponieważ oprócz energooszczędności oferuje użytkownikom większy komfort użytkowania o ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W Europie powstało już kilkanaście budynków ocenionych według nowej metody - kiedy pierwszy w Polsce?

Zapraszamy do lektury.

Domy Active House nie jest to nowa koncepcja, zasady znane od dawna zostały ujęte w nowym standardzie, który powstaje we współpracy z europejskimi instytucjami, naukowcami i przedsiębiorstwami z branży budowlanej z całej Europy. Z najbardziej znanych marek nalezy wymienić firmę Velux oraz Saint-Gobain.

Active House to rodzaj domu, który spełnia następujące kryteria z obszarów:

Active House - obszary

źródło: Pracownia.info

Standard Active House opisuje wybrane kryteria:

Komfort
1.1 Światło naturalne (Daylight)
1.2 Komfort termiczny (Thermal environment)
1.3 Jakość powietrza (Indoor air quality)

Energia
2.1 Zapotrzebowanie energetyczne (Energy demand)
2.2 Energia z odnawialnych źródeł energii (Energy supply)
2.3 Energia pierwotna (Primary energy)

Środowisko
3.1 Wpływ na środowisko (Environmental load)
3.2 Zużycie wody (Freshwater consumption)
3.3 Budownictwo zrównoważone (Sustainable construction)

W każdym z kryteriów można otrzymać oceny od 1 do 4. Stopień osiągnięcia wszystkich kryteriów obrazuje wykres radarowy. Jeśli obszar osiągniętych rezultatów jest większy to oznacza budynek otrzyma lepszą ocenę.
W chwili obecnej trwają prace nad specyfikacją standardu, poradnikami oraz narzędziami projektowo-symulacyjnymi.

źródło: Velux, Pracownia.info

119 komentarze(-y)

Jeden lub więcej komentarzy oczekuje na akceptację przez redaktora.(pole opcjonalne)
(pole opcjonalne)

Moderacja komentarzy w tym serwisie jest aktywna. To oznacza, że twój komentarz nie będzie widoczny na stronie dopóki nie zostanie zaakceptowany przez redaktora.

Zapamiętać informacje o tobie?
Uwaga: Wszystkie znaczniki HTML poza <b> i <i> zostaną usunięte z twojego komentarza. Możesz dodawać linki wpisując po prostu adres URL lub e-mail.