Dom jednorodzinny zeroenergetyczny ZEH1

20 06 14 - 12:34 Użyte znaczniki: , , ,

Dom zero-energetyczny Pod nazwą ZEH1, kryje się projekt domu zeroenegetycznego (ang. ZEH – zero-energy house) zaprojektowanego dla polskich warunków klimatycznych. Projekt domu uwzględnia zasady stosowane w budynkach pasywnych ,a także dom jest wyposażony w wytwórcze systemy – panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Parametry budynku sprzyjają ponadstandardowym potrzebom związanym z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienia samowystarczalności energetycznej.

Prezentowany dom jednorodzinny jest niedużym obiektem o powierzchni użytkowej wynoszącej 150 m2. Dom zaprojektowano dla czteroosobowej rodziny - dwoje dorosłych + dwoje dzieci. Zaprojektowano w nim minimalną przestrzeń, ale jednoczesnie funkcjonalną przestrzeń.

Zero energy House #1

Budynek składa się z dwóch brył, które są oddylatowane konstrukcyjnie oraz termicznie od siebie. Jest to część mieszkalna, która jest ogrzewana oraz nieogrzewana części techniczna (garaż). Część mieszkalna jest na rzucie prostokątna, zwieńczona została dachem jednospadowym o nachyleniu około 35° w kierunku południowym. Spadek połaci wynoszący 35 stopni jest najkorzystniejszy ze względu na sprawność systemów generujących energię ze słońca.

Większość okien została zaprojektowana od strony południowej, co sprzyja dodatkowym zyskom energetycznym. Część gospodarcza znajduje się od północy, została dodatkowo zagłębiona w ziemi, sprzyja to izolacyjności termicznej przegród.  

Bryła domu jest bardzo zwarta - wskaźnik kształtu A/V jest niski i wynosi 0,56. Uniknięto w budynku mostków termicznych co również sprzyja energooszczędności budynku. Funkcja domu została zaprojektowana zgodnie z zasadami domów energooszczędnych, np. funkcje techniczne lub gospodarcze zlokalizowane zostały od strony północnej.

Pomieszczenia w których przebywają dłużej mieszkańcy znajdują się przede wszystkim od strony południowej. Dom ZEH1 jest zaprojektowany w ten sposób, aby wykorzystywać w sposób pasywny energię solarną zimą, a także zadbano o to, aby budynek nie przegrzewał się w lecie.  

zeh_systems

Dom posiada aktywne systemy generowania energii, są to kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Nadmiar energii cieplnej wytworzonej w kolektorach jest magazynowany w sezonowym zbiorniku energii cieplnej. Jest to szczelnie zaizolowany zbiornik z wodą. Powierzchnia dachu jest wystarczająca, aby zapewnić zapotrzebowanie domu na energię elektryczną.

Autorem projektu jest architekt Michał Pierzchalski.

86 komentarze(-y)

Jeden lub więcej komentarzy oczekuje na akceptację przez redaktora.(pole opcjonalne)
(pole opcjonalne)

Moderacja komentarzy w tym serwisie jest aktywna. To oznacza, że twój komentarz nie będzie widoczny na stronie dopóki nie zostanie zaakceptowany przez redaktora.

Zapamiętać informacje o tobie?
Uwaga: Wszystkie znaczniki HTML poza <b> i <i> zostaną usunięte z twojego komentarza. Możesz dodawać linki wpisując po prostu adres URL lub e-mail.