Domy pasywne

16 06 14 - 16:05 Użyte znaczniki:

Dom pasywny przebudowa

W domach pasywnych znajduje się mnóstwo czynników, które mają znaczenie na standard energetyczny uzyskany przez dom. Znaczenie mogą mieć: klimat jak również miejscowe uwarunkowania terenowe oraz metody wykonania formy budynku oraz wykorzystane urządzenia.

Jednym z istotnych składników jest ukształtowanie obiektu budowlanego. Domy powinny być koherentne, imbardziej dom przypomina sześcian tym lepiej dla energooszczędności.

Parterowy dom pasywny

Rozczłonkowanie budynku, określane jest tak zwanym parametrem kształtu A/V. Dla domów pasywnych nie możliwe jest w polskim środowisku otrzymanie standardu pasywnego dla współczynnika kształtu A/V większego niż 0,7.

Budynek musi być okolony wokoło termoizolacją, wszelkie przerwania lub zmniejszenie grubości tej warstwy to tzw mostki cieplne. Dla budynków pasywnych powinno się wyeliminować jakiekolwiek mostki cieplne. Obiekt budowlany powinien być wyjątkowo szczelny – przepływ powietrza do środka powinien odbywać się tylko kontrolowanie.

Dom Warszawa-Mokotów

Układ pomieszczeń musi się dokonywać według zasady: pomieszczenia pomocnicze należy umieszczać od strony północnej. Od południa powinno lokalizować się pom.: Salon oraz pokoje w których przebywają ludzie dłużej.

Większość otworów okiennych należy projektować na ścianie od strony południowej co umożliwi wykorzystać maksymalną ilość energii solarnej.

Ściany zewnętrzne wykonuje się z tradycyjnych wyrobów budowlanych, jedynie warstwa izolacji termicznej powinna być o lepszych parametrach.

Nawet najlepszej jakości okna o dobrych własnościach cieplnych nie wykona swojego zadania jeśli zostanie niewłaściwie wbudowane. Bardzo często popełnianą fuszerką jest mocowanie, które powoduje nadmierny mostek termiczny oraz nieszczelność łączenia. Okna należy montować w ten sposób, aby osadzone zostało w warstwie termoizolacji.

Istnieją również inne miejsca, w których powinno się zaprojektować rozwiązania szczegółowe z powodu na niebezpieczeństwo wystąpienia liniowych mostków termicznych – są  to płyta balkonowa, okna balkonowe, fundamenty.

725 komentarze(-y)

Jeden lub więcej komentarzy oczekuje na akceptację przez redaktora.(pole opcjonalne)
(pole opcjonalne)

Moderacja komentarzy w tym serwisie jest aktywna. To oznacza, że twój komentarz nie będzie widoczny na stronie dopóki nie zostanie zaakceptowany przez redaktora.

Zapamiętać informacje o tobie?
Uwaga: Wszystkie znaczniki HTML poza <b> i <i> zostaną usunięte z twojego komentarza. Możesz dodawać linki wpisując po prostu adres URL lub e-mail.